Loading...
> Se fler resultat

Mått som krävs innan du beställer

Bjäklagstjockleken är ett av de mått som vi behöver för att kunna beräkna hur din trappa ska konstrueras och vad den kommer att kosta. Läs mer om vilka mått som kan vara nödvändiga i När du beställer

Måttagning

Eftersom din nya trappa tillverkas utifrån de mått som skickas till oss är det viktigt att de är noggrant och riktigt uppmätta. Det kan du få hjälp med av våra återförsäljare. 

De kan även hjälpa att montera trappan och ta hand om den gamla. Snabbt, enkelt och smidigt. För att göra en offertritning på din förfrågan räcker det med ungefärliga mått, exakta mått behövs endast vid beställning.

De här måtten behöver vi:

Som regel är dessa mått de enda vi behöver. Ibland finns ändå saker som komplicerar tillvaron. Hörn som inte är vinkelräta, väggar som lutar eller elskåp är exempel på sådant som kan kräva ytterligare mått.

  • Bjälklagsöppningens längd och bredd.
  • Trappans höjd (från färdigt golv till färdigt golv)
  • Trappans längd beror också delvis på planstegens djup.
  • Bjälklagets tjocklek (avståndet mellan undertak nere och golv uppe)
  • Trappans eller trappstartens maximala längd

Trappans utrymmesbehov

När du beställer

Exempel på infästning (trappa med underliggande vang)

Exempel på infästning (trappa med sidovang)

DRÖMTRAPPOR AB, 935 32  NORSJÖ. TEL +46 (0)918-258 00  kundservice@dromtrappor.se